OFERTA

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna, którą Państwu oferuję może mieć różne formy. Poniżej znajdują się ich krótkie opisy.

KONSULTACJA INDYWIDUALNA

Konsultacja psychologiczna może stanowić:

  • doraźną pomoc
  • wsparcie pacjenta w rozwiązaniu trudnej sytuacji
  • początek pracy terapeutycznej.

Konsultacja daje możliwość wzajemnego poznania się klienta i terapeuty. Zazwyczaj są to 1 do 3 sesji, choć może być ich więcej. Spotkania te mają na celu wstępne określenie charakteru problemu oraz oczekiwań osoby zgłaszającej się.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Skierowana jest do osób, których funkcjonowanie jest obarczone problemem lub trudnością, uniemożliwiającą prowadzenie  satysfakcjonującego życia. W procesie psychoterapii klient wspólnie z terapeutą poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego jego obecne przekonania i sposoby funkcjonowania w niezrozumiały dla niego sposób wpływają na codzienne życie, stając się źródłem problemów, cierpienia, poczucia braku sensu czy dyskomfortu.

Cele psychoterapii są formułowane wspólnie z klientem. Psychoterapia polega na regularnych spotkaniach z terapeutą. Jej częstotliwość i długość uzależniona jest od rodzaju problemu.

Psychoterapia opiera się na wzajemnym zaufaniu. Oprócz zastosowania odpowiednich metod, jej sukces zależy od jakości kontaktu – relacji pomiędzy klientem a terapeutą.

 
 

TERAPIA MAŁŻEŃSKA/ PARTNERSKA

Poprzedza ją indywidualna konsultacja dla jednego lub obojga małżonków/ partnerów. Terapeuta wspiera partnerów w tworzeniu dobrych relacji w związku. Może też pomagać partnerom w zgodnym rozstaniu się i przeżyciu trudnych emocji z tym związanych.Partnerzy biorą udział we wspólnych sesjach, a czasem również w sesjach indywidualnych.

Czas trwania zależy od głębokości problemu, motywacji do zmiany, zaangażowania
w proces terapeutyczny obojga małżonków.